Recuperació

Activitat dirigida per un gran especialista on es tracta qualsevol lesió o desviació (esquena, fibromiàlgia, etc).

Mitjançant uns exercicis adequats s'aconsegueix una notable recuperació de moviment.